Dökmegaz Emniyet ve Güvenlik

 

Bütün hidrokarbon ürünlerinde olduğu gibi likit petrol gazı da (LPG) yanıcılığı yüksek bir maddedir. Kimyasal kompozisyonu sebebiyle atmosfer basıncındaki kaynama noktaları çok düşüktür ( propan için -44°C, bütan için -5°C ). Bu özellikleri sayesinde basınçlı kaplar içinde sıvı fazında stoklanabilir, çok yoğun bir enerji kaynağı olmalarına rağmen ekonomik olarak depolanabilir ve taşınabilirler. LPG’nin sıcaklığa göre genleşme özelliğinin yüksek oluşu sebebiyle stok tankları ve boru hatları emniyet tahliye valfleriyle teçhiz edilmelidirler.

Temel olarak LPG ile ilgili her türlü cihazın kullanılması eğitimli teknisyen tarafından yapılmalıdır. Bunun dışında kullanım sahası içi emniyet sağlanarak yetkisiz kişilerin tank donanımları, boru hatları ve vanalarla oynamaları, tesisat üzerinde herhangi bir değişiklik yapmaları, LPG tankı ile tesisat mahaline girişleri önlenmeli, her türlü ateşli çalışmaya karşı uyarı levhaları asılarak saha emniyeti sağlanmalıdır.

Genel olarak LPG tankları ve ekipmanlarında periyodik bakım gerektiren herhangi bir ünite yoktur. Ancak kullanım sırasında aşağıda belirtilen detaylara dikkat edilmelidir.

LPG stok tanklarının (topraküstü) üzerinde emniyet için yağmurlama sistemi kurulmuştur. Ayda bir bu hatta su verilerek düzgün çalıştıkları kontrol edilmeli, gerekiyorsa tıkanmış olan nozüller sökülerek temizlenmelidir. Ayrıca yazın havaların çok sıcak olduğu günlerde tank basıncının 7 kg/cm²’yi geçmesi halinde yağmurlama sistemi çalıştırılarak tankların soğutulması sağlanmalıdır.

Tank sahasında hiç bir şekilde yanıcı madde ile basınçlı oksijen tüpleri gibi yakıcı madde bulundurulmamalı, kuru ot gibi kolay tutuşabilen bitkiler sahadan temizlenmelidir.

LPG sistemlerinde gaz kaçağı olduğu zaman kaçağı algılayarak sesli uyarı veren ve kaçak uyarısı aldığında sistemi kapattıran gaz alarm cihazları, belirli periyotlarda kontrol edilmelidir.

LPG stok tankı, buharlaştırıcı, LPG pompası ve tüketim hatları üzerinde bulunan vana, bağlantı elemanları ve diğer donanımlarda her hangi bir gaz kaçağının olmadığı günlük olarak kontrol edilmelidir.

Tank sahası, buharlaştırıcı odası, dispenser sahasında bulunan kuru kimyevi tozlu yangın tüplerinin çalışır vaziyette oldukları belirli periyotlarda kontrol edilmelidir.

LPG’nin özgül ağırlığı havadan fazla olduğu için kaçak LPG zemine ve dehlizlere çökerek birikme yapabilir. Bu nedenle LPG kullanılan yerlerin havalandırılmasında fayda vardır.

LPG’nin dökmegaz’da, bodrum katı, kazan dairesi gibi zemin seviyesinin düşük olması sebebiyle LPG kaçağının birikme ihtimalinin olduğu uygulamalarda, odaya yeterli sayıda gaz dedektörleri yerleştirilmeli, havalandırmaya dikkat edilerek gerekiyorsa cebri havalandırma sağlanmalı ve tesisat üzerinde ayda bir kaçak kontrolü yapılmalıdır.

LPG’nin ıslak bir gaz olması ve dökmegaz uygulamalarında buharlaştırıcıda ısıtılarak gaz fazına dönüştürülmesi nedeniyle, regülasyondan sonra tüketim hattı borusu içinde soğuması, boru içinde yoğuşarak tekrar likit fazına dönüşmesine sebep olacaktır. (Kaynayan bir çaydanlığın buharına tutulan soğuk tencere kapağı üzerinde biriken su damlaları gibi.) Bu nedenle, çevre sıcaklığının düşük olduğu bölgelerde tüketim hatları mutlaka izole edilmeli, hatta gerekiyorsa sıcak su refakat hattı çekilmeli, tüketim hattındaki basınç da kullanım sona erdiğinde tüketilerek düşürülmelidir. (Likitleşme problemi yüzünden 150 mbar’ın üzerindeki tüketim hattı basınçları tavsiye edilmemektedir.)

 

 

 

Anasayfa  |  Kurumsal  |  Ürünler  |  Bayiler  |  Istasyonlar  |  Fiyatlar  |  Duyurular  |  Iletisim  |  Yönetim  | 
Copyright © Oralgaz; Tüm haklari saklidir.